Polski  English   

Palety plastikowe

[P.15]

Napisano w Palety plastikowe

Wanny wychwytowe

Transport lub magazynowanie substancji chemicznych wiążą się z ryzykiem uszkodzenia pojemników i powstawania nieszczelności. Beczki czy kanistry umieszczone bezpośrednio na podłożu mogą przeciekać, a zawarte w nich płyny – zagrażać środowisku. Aby uniknąć trudnych do neutralizacji skażeń, stosuje się różne sposoby zapobiegania ich powstawaniu. Służą do tego wanny wychwytowe.

Wanny ociekowe

Wanna ociekowa czy też wychwytowa jest pojemnikiem wykonanym z tworzywa sztucznego. Może być przystosowana do bezpośredniego umieszczania w niej beczek z niebezpiecznymi substancjami lub też uzupełniona o specjalną kratownicę. Ta druga, dopasowana do górnej krawędzi wanny, tworzy rodzaj ażurowego podestu czy rusztu, na którym ustawia się zbiorniki. W przypadku powstania nieszczelności płynne związki przepływają przez otwory kraty i gromadzą się w dolnym korycie.

Wanny wychwytowe z tworzywa spełniają bardzo surowe wymogi wytrzymałościowe. Wykonywane z polipropylenu są odporne na substancje chemiczne żrące, zarówno kwasy jak i zasady, a także na działanie rozpuszczalników. Dzięki temu nie ulegają degradacji w przypadku powstania wycieku i kontaktu z niebezpieczną cieczą. Poza odpornością chemiczną dobrze znoszą zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i wilgoć.

Wanna wychwytowa plastikowa może mieć różne wymiary i być przystosowana do dużych obciążeń. Przykładowe produkty firmy Becker można wykorzystywać do transportu lub magazynowania beczek lub kanistrów o masie do 1000 kg. Istotnym parametrem jest też pojemność wanny ociekowej, która w przypadku naszych modeli wynosi 100 litrów.

Wanny wychwytowe – zastosowanie

Wanny wychwytowe z tworzywa znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie przechowywanie lub transport środków chemicznych stanowią część funkcjonowania zakładu. Do substancji niebezpiecznych wymagających takiego zabezpieczenia zaliczają się nie tylko różne związki stosowane w procesie technologicznym. Mogą to być również paliwa czy oleje do smarowania i konserwacji maszyn.

Wspólną cechę wszystkich cieczy, przy transporcie których jest wskazana wanna ociekowa, stanowi szkodliwość dla środowiska naturalnego. Nawet niewielki wyciek może prowadzić do skażenia wód gruntowych czy gleby rolniczej, a pośrednio przyczyniać się do pogorszenia zdrowia ludzi i zwierząt. Proces składowania takich substancji regulują ustawy i rozporządzenia krajowe oraz dyrektywy unijne. Zgodnie z ich zapisem obowiązkiem przedsiębiorcy jest ochrona środowiska przed wyciekiem.

Wanna wychwytowa plastikowa, którą proponujemy jest jednym z takich sposobów. Polecamy ją zakładom produkcyjnym i magazynom, stacjom paliw, laboratoriom, warsztatom i wszystkim innym firmom, w których istnieje ryzyko związane z nagromadzeniem niebezpiecznych płynów.

Każda wanna ociekowa, która powstaje w firmie Becker spełnia wymogi dotyczące wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej. Dodatkową zaletą produktów jest wykonanie ich w całości z polietylenu pochodzącego z recyklingu opakowań. W efekcie są one znacznie tańsze od wanien produkowanych z zastosowaniem tradycyjnych technologii.

wanny wychwytowe Becker-a są: 

DUŻO TAŃSZE, od wanien konkurencji jako rezultat wdrożonej przez nas innowacyjnej technologi recyklingu polietylenu z opakowań.
FUNKCJONALNE, dzięki możliwości zamontowania wanny na wózku platformowym i dodatkowo dzięki specjalnie zaprojektowanej rampie podjazdowej, która ułatwia bezpieczny załadunek beczek wózkiem taczkowym.
ODPORNE CHEMICZNIE na działanie rozpuszczalników, żrących kwasów i zasad – trwałe, mocne i antypoślizgowe

dopuszczalne obciążenie : 1000 kg.
pojemność wanny : 100 l.
wymiary zewnętrzne : 1280 x 820 x 310 mm.
waga : 22 kg.
przenośna; antypoślizgowa rampa załadunkowa 1200 x 800 x 160 lub 310 mm, z polietylenu, waga 15 kg, nośność: 300 kg

Broszura
Cennik

Napisano w Ogólna kategoria

Pokrywa paletowa

Napisano w Ogólna kategoria

Nadstawy i pokrywy

Napisano w Ogólna kategoria

[P.16]

Napisano w Ogólna kategoria

[P.1]

Napisano w Palety plastikowe

[P.2]

Napisano w Palety plastikowe

[P.5]

Napisano w Palety plastikowe

[P.8]

Napisano w Palety plastikowe

[P.17]

Napisano w Palety plastikowe

[P.18]

Napisano w Palety plastikowe

[P.19-0]

Napisano w Palety plastikowe