Polski  English   

Panwie z kompozytu grafitowego (grafitamidu)

Kompozyt grafitowy zbrojony włóknem posiada znacznie niższy współczynnik tarcia do stali “smarowanej” wodą (0,15) niż tekstolit (0,3). Grafitamid posiada wytrzymałość mechaniczną i udarność wyższą od tekstolitu, zdolność samodocierania się, tłumienia drgań, oraz przechwytywania abrezyjnych cząsteczek, jest samosmarowalny, odporny na działanie wody, oleju, benzyny i chemikaliów.

Wysoka odporność na ścieranie grafitamidu została uzyskana dzięki zbrojeniu włóknami smarowanymi grafitem, które tworzą trójwymiarową strukturę ślizgową chroniącą żywicę osnowy.

Dwukrotnie krótsza żywotność tekstolitu w porównaniu z grafitamidem wynika przede wszystkim z wyższego współczynnika tarcia tekstolitu w środowisku wodnym, który powoduje:

  1. przyspieszone ścieranie panewki
  2. pracę w wyższej temperaturze uszkadzającą nośnik bawełniany w tekstolicie
  3. osłabienie wytrzymałości mechanicznej na skutek działania wody i oleju co prowadzi do nierównomiernego zużycia, delaminacji i pęknieć.

W przypadku grafitamidu natomiast podwyższona temperatura, woda i olej poprawiają jego własności a zwłaszcza udarność. Woda współpracuje bardzo dobrze z grafitem zmniejszając tarcie i zużycie.

Oszczędności wynikające ze stosowania panewek nowej generacji są łatwe do policzenia przez tych, którzy każdego miesiąca są zmuszeni do przerw produkcyjnych i pracochłonnej wymiany uszkodzonych panewek tekstolitowych.

Wyniki badań oznaczania właściwości mechanicznych dla grafitamidu

skan»              dokument PDF»