Polski  English   

Wkładki gniazda skrętu i płyty ślizgów bocznych z grafitamidu do dwuosiowych wózków i wagonów towarowych UIC Y25

Bezazbestowy kompozyt grafitowy w osnowie żywic syntetycznych zbrojony włóknem posiada udarność wyższą od tekstolitu, zdolność samodocierania sie, tłumienia drgań oraz przechwytywania abrezyjnych cząsteczek. Jest samosmarowalny, odporny na działanie wody, oleju, benzyny i chemikaliów. Wysoka odporność na ścieranie grafitamidu została uzyskana dzieki zbrojeniu włóknami smarowanymi grafitem, które tworzą trójwymiarową strukturę ślizgow chroniącą przed ścieraniem żywic osnowy.

Użycie wkładek i płyt z grafitamidu jest możliwe w temperaturach od -40 C do +180 C.

……………………………………………………………………………………………

Wyniki badań oznaczania właściwości mechanicznych dla grafitamidu

PLIK GIF                      PLIK PDF

……………………………………………………………………………………………

 • Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych (Kraków, listopad 2008)
  Opinia jednostki naukowo-badawczej upoważnionej do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1772).
  Czytaj dalej… » (PDF)

 

 • Program badań realizowanych w ramach prób eksploatacyjnych typowego elementu pojazdu kołowego (Kraków, grudzień 2005)
  Ocena przydatności typowych elementów wózków wagonów towarowych stanowiąca podstawę ubiegania się Producenta o wydanie przez Urząd Transportu Kolejowego bezterminowego Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu kolejowego zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku, art. 76 (Dz. U. nr 86, poz. 789).
  Czytaj dalej… » (PDF)

 

 • Opinia użytkownika, PCC Rail Rybnik S.A. (Rybnik, listopad 2008)
  Dotyczy: Wykładziny gniazda skrętu dla wózków bocznych wagonów towarowych UIC Y25. Wykładziny ślizgu bocznego dla wózków wagonów towarowych UIC Y25.
  Czytaj dalej… » (PDF)

 

 • “PKP: Świadectwo uznanego przez PKP CARGO SA producenta wyrobu”:
  “Na podstawie przeprowadzonego audytu, stwierdza się, że BECKER Sp. z o.o. […] posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO S.A. …”
  Czytaj dalej… » (PDF)

 

 • Świadectwo nr T/2009/0014/EL: dopuszczenie do eksploatacji wykładziny gniazda skrętu przeznaczonej dla wózków wagonów towarowych UIC Y25, wydane przez: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Warszawa, 11 lutego 2009).
  Czytaj dalej… » (PDF)

 

 • Świadectwo nr T/2009/0015/EL: dopuszczenie do eksploatacji wykładziny ślizgu bocznego przeznaczonej dla wózków wagonów towarowych UIC Y25, wydane przez: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Warszawa, 11 lutego 2009).
  Czytaj dalej… » (PDF)